RETUR

Retur av varer

Returandelen for norske nettbutikker er nærmere 30 prosent i gjennomsnitt, og for mange forbundet med høye kostnader. Vi utfører effektiv og kundevennlig returhåndtering - og det er inkludert i prisen. Enklere og mer oversiktlig blir det ikke.

RUTINER

Returhåndtering i praksis

Vanligvis vil kunden ha mottatt varen innen 24 timer fra bestillingstidspunktet. Rask ordrebehandling og hurtig transport er et viktig konkurransefortrinn.

Spedify har stor kapasitet og leverer forsendelser inntil 8 ganger om dagen til distribusjonssentral for videre frakt ut til kunde.

ANTALL RETURER

Høyt volum av returer

Som leverandør av tredjepartslogistikk for nettbutikker håndterer vi et høyt volum av returer på årlig basis.

Spedify har utarbeidet grundige rutiner og prosedyrer knyttet til retur av varer, og har derfor en kundevennlig og kostnadseffektiv returhåndtering.

Har du spørsmål?

Fleksibel frakt

Gjensalg

Varer som returneres i uåpnet eller åpnet emballasje blir registrert og klargjort for gjensalg.

Vi inspiserer alle returnerte varer. Mange returnerte varer har ingen skader eller defekter, og blir lagt tilbake på varelager for senere gjensalg.

Retur til produsent

Varer som er defekte eller feilvare skal i en del tilfeller returneres til produsent. Vi foretar oppsamling av varer for retur til produsent.

Som eier av nettbutikk er du dermed i liten grad involvert i varelogistikken, og kan frigjøre tid til annet arbeid.

Destruering

Skadede eller defekte varer skal etter avtale med produsent i en del tilfeller destrueres. Vi avklarer dette direkte med produsenten.

Vi foretar destruering av varer på en forsvarlig måte med miljø i fokus.

Kontakt oss