LAGER

Varelager
for din nettbutikk

Vi har over 8.000 m2 lagerlokaler, med 3.000 m2 oppvarmet lager og 5.000 m2 kaldt. Det betyr at vi kan oppbevare alle type varer og produkter – både kortsiktig og langsiktig.

LAGER

Ny moderne logistikksentral

Spedify satser stort i det norske markedet for tredjepartslogistikk med kjøp av ny, stor logistikksentral på Rjukan - midt i sentrum mellom øst og vest.

Med 8 daglige transporter til Oslo/Drammen er varene levert kunden over hele Norge på kort tid. Ved å eie store lokaler selv sparer vi høye leiekostnader, noe som kommer våre kunder til gode.

VAREMOTTAK

Varemottak på lasterampe

Som nettbutikkeier bestiller du inn varene og besørger transport frem til lasterampe hos Spedify. Fra det tidspunktet gjør vi varemottak og tar over ansvaret for varene.

Varene registreres i lagerstyringssystemet (WMS), der du som nettbutikkeier kan følge vareflyten fra start til mål. Enklere blir det ikke.

Logistikksentral

8.000 m2

Vi har 8.000 m2 lagerlokaler med sentral beliggenhet midt mellom øst og vest. Vi prioriterer sikkerhet høyt med bevoktning 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Hos Spedify har kapasiteten din nettbutikk behøver for å vokse - enten det er i Norge eller internasjonalt.

Utstyr, systemer og ansatte

For å drifte et lager kreves det utstyr, systemer og ansatte for å utføre de ulike oppgavene. Vi har moderne lagerstyringssystemer, automatiserte og effektive prosesser, utstyr til å håndtere alle typer jobber, og en kompetent og stabil bemanning.

Stordriftsfordeler

Ved å sette bort lagertjenester og logistikk til en 3PL-leverandør som Spedify, oppnår din nettbutikk stordriftsfordeler ved at kostnader knyttet til systemer, lagerarealer, utstyr og ansatte fordeles deles på mange nettbutikker.

Dermed reduserer du ikke bare egen tid brukt på lagring, men du reduserer også dine totale lagerkostnader.

Kontakt oss