IMPORT OG EKSPORT

Fortolling av varer

Vi har lang erfaring og bred kompetanse innen håndtering og fortolling av eksport og importsendinger for produkter inn og ut av Norge. Det er viktig å ha kontroll på alle avgifter når produkter bestilles og sendes til og fra utlandet.

I de fleste tilfeller må produkter som bestilles fra utlandet fortolles. Det gjelder imidlertid viktige unntak, f.eks. gjennom VOEC-ordningen. Vi har kompetansen til å hjelpe din nettbutikk.

FORTOLLING

Import

Vi importerer store mengder varer fra utlandet på daglig basis. Har du en nettbutikk som importerer varer, eller som planlegger å gjøre det, vil du ha nytte av rådgivningstjenestene vi kan tilby.

Vi benytter oss av systemer for utstedelse av nødvendig dokumentasjon som kreves for å sikre at arbeidet blir gjort raskt og effektivt. Vi har også tett kontakt med aktører innen internasjonal frakt og fortollingstjenester.

FORTOLLING

Eksport

Vi tilbyr ulike tjenester og rådgivning i forbindelse med eksport av varer internasjonalt. Om du ønsker ekspansjon ut over landegrensene er vi en samarbeidspartner du vil ha god nytte av.

Ved import eller eksport til enkelte land er det viktig å være oppmerksom på at det kan være spesielle regler og unntak, og det er derfor viktig å ha kjennskap til regelverket  som gjelder for disse landene.  På generelt grunnlag vil også noen produkter kunne være underlagt restriksjoner, noe som kan medføre ekstra kostnader i form av tollavgifter og særavgifter.

Fortolling

Fagkompetanse

Vi kan hjelpe små og store bedrifter med internasjonal import og eksport av varer.

I Spedify er fortolling et eget fagområde med dedikerte medarbeidere som er oppdatert på regelverk, prosesser og rutiner.

Gode rutiner

Faste rutinerer og sikrer kvalitet og forutsigbarhet i fortollingen av varer over landegrensene.

Vi kan hjelpe din nettbutikk med å opparbeide gode rutiner, kontroller og forståelse av et kompleks fagområde.

Outsourcing

Vi har lang og bred erfaring med håndtering og fortolling av produkter inn og ut av Norge for store aktører.

Korrekt prosedyre for import og eksport er så viktig at arbeidet ofte outsources til logistikkpartnere, som Spedify.

Kontakt oss